Economic Development

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

2006 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) Yardım Programı’nın Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek toplamı 350 milyon Euro’nun üzerinde

Şirketlere €13 milyon maliyet paylaşımlı hibe sağlandı

€20 milyon üzerinde AB desteği özel sektöre dağıtıldı

70’ten fazla şirket hibe desteği aldı

300’ün üzerinde şirket danışmanlık desteği aldı